tel:02-2545-7777 contact

Mẫu đơn đặt hàng Wi-Ho!

lựa chọn sản phẩm

  • lựa chọn sản phẩm
  • lựa chọn
  • khai báo thông tin khách hàng
  • xác nhận nội dung đơn
  • sau khi kết thúc đăng ký

Notes

nữ

hạn chót gửi đơn

  • 4 ngày trước khi khởi hành:giao hàng đến địa chỉ được chỉ định
  • 2 ngày trước khi khởi hành:Nhận hàng tại văn phòng Wi-Ho!
  • Lưu ý, nếu hủy đơn hàng trong vòng chưa đầy 3 ngày trước ngày khởi hành, bạn sẽ phải trả phí hủy đơn hàng là 150,000VND

liên hệ chúng tôi

thông tin thuê baoyêu cầu

ngày khởi hành*
cách thức nhận hàng*
ngày hoàn trả* ngày
cách thức hoàn trả*

điểm đến và sản phẩm

Điểm đến* / thành phố* sản phẩm* số lượng* số lượng số ngày tổng giá trị (VND)
thêm sản phẩm
If the product doesn’t show up in the select box, it means the product is out of stock.
This is an estimate. The total amount will be calculated on the next page based on added services and discounts.
hiện tại sản phẩm tồn kho dành cho đặt hàng trực tuyến tạm thời hết. Tuy nhiên lượng hàng tồn kho vẫn có thể đáp ứng tại quầy sân bay. Bạn vui lòng đến thuê tại quầy vào ngày khởi hành. điện thoại: 02-2545-7777 giờ mở cửa: 09:00-18:00
pagetop

Copyright ©Wi-Ho! Việt Nam All right reserved.